Overzicht opleidingsaanbod 2015

VIVO vzw, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, organiseert vorming voor wie werkt in de vastgoedsector of geregeld met vastgoed te maken krijgt. De opleidingen worden gegeven door deskundigen die zelf in de vastgoedpraktijk staan of er vaak mee te maken krijgen. CIB-leden krijgen minstens 20 % korting.


Klik op de gewenste link voor meer info en om in te schrijven.

LERENDE NETWERKEN VOOR SYNDICI

 

Bemiddeling

Beheer

‘Leefregels in mede-eigendom’ (3u) - voorjaar

 

x

 ‘Energierenovatie in mede-eigendom’ (3u) - najaar

 

x

 

OPLEIDINGEN VOORJAAR 2015

 

Bemiddeling

Beheer

JURIDISCH - FISCAAL - BOEKHOUDKUNDIG

De overdracht van handelsfondsen deel 2 juridische en praktische aspecten (3u)

x

x

Een onaanvechtbaar verhuurdossier (6u)

x

x

Juridische aspecten van de verhuur van studentenkamers (3u)

x

x

Overdracht van vastgoed via share deals - juridische en fiscale aspecten (6u)

x

 

Samenstellen van een waterdicht verkoopdossier (6u)

x

x

Successie- en vermogensplanning (3u)

x

x

Vastgoedrecht: updates en rechtspraak (3u)

x

x

Verkoop op lijfrente: valkuilen en opportuniteiten (3u)

x

x

TECHNISCH 

Lessenreeks Bouwschade - deel 10: Asbest (3u)

x

x

Nieuwe dakisolatienormen 2015 (3u)

x

x

Nieuwe regelgeving verwarmingsinstallaties in appartementsgebouwen (3u)

x

x

SCHATTINGEN 

Bedrijfsvastgoed: waardebepalingen in de praktijk (15u)

x

 

Waardebepaling: de praktijk (20u)

x

x

MEDE-EIGENDOM

Laptopnotuleren in algemene vergaderingen (6u)

 

x

Rentmeesterschap: onbekend maar niet onbemind (3u)

x

x

COMMUNICATIE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

50 must-have marketingtechnieken voor de vastgoedmakelaar (12u)

x

x

De kracht van MBTI: meer effectiviteit in communicatie en relaties (12u)

x

x

Mindmapping: creatief denken en noteren (6u)

x

x

Omgaan met conflicten (12u)

x

x

COMMERCIELE TRAINING 

Inkopen en verkopen met resultaat: de praktijk (13u)

x

 

Vastgoed inkopen in 15 stappen (6u)

x

 

INFORMATICA 

Cloud Computing (3u)

x

x

Google Analytics (3u)

x

x

Photoshop (12u)

x

x

TALEN 

Technisch Frans (20u)

x

x

 

ORIS Webdesign & Drupal Development