Het onteigeningsdecreet

Inhoud
Het onteigeningsdecreet (3u)

Het Vlaamse Onteigeningsdecreet trad op 1 januari 2018 in werking.

Wie in Vlaanderen tot op vandaag geconfronteerd wordt met een onteigeningsprocedure, moet vaststellen dat deze verloopt volgens gedateerde regels van halverwege de 20ste en zelfs uit de 19de eeuw. Met het nieuwe Onteigeningsdecreet heeft de Vlaamse Overheid geprobeerd de bestaande procedures te actualiseren, te versnellen en te vereenvoudigen. Hierbij zouden zowel de belangen van de burger die onteigend wordt, als die van de overheid die moet onteigenen evenwichtig tegen elkaar afgewogen zijn.
Tijdens deze studienamiddag zal samen met u nagegaan worden wat de grootste nieuwigheden zijn, en of de Vlaamse Overheid in de praktijk in haar opzet is geslaagd. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de voorafgaande administratieve fase, als aan de gerechtelijke fase
WanneerBegint omEindigt omWaarDocent / Spreker
29/01/201814:0017:00LocatieYVES LOIX, GSJ-advocaten &
NELE ANSOMS,
 PrijsBTW
Standaardtarief € 75 21%
Voordeeltarief CIB-leden € 60 21%
Totale uren:
3 u
BIV-erkende vormingsuren:
3 u
Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. Bedienden en zaakvoerders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gratis deelnemen, maar moeten dan wel inschrijven door op de link van het Sociaal Fonds te klikken.

ORIS Webdesign & Drupal Development