Waterdichte bemiddelingsopdracht of -mandaat

Inhoud
Waterdichte bemiddelingsopdracht of -mandaat (3u)

De eerste stap bij het opstellen van een goed verkoopdossier is een waterdichte verkoopopdracht of –mandaat. Wat is het verschil tussen de twee? Waarop moet u letten bij het opstellen ervan? Welke clausules moeten er wettelijk instaan, welke mogen er niet instaan en welke kunnen eventueel verwijderd of aangepast worden ? Wat is precies het verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst afgesloten buiten kantoor en niet-buiten kantoor ? Wat is uw verantwoordelijkheid als vastgoedmakelaar m.b.t. dit document? En vooral: hoe zorgt u ervoor dat u als makelaar in orde bent? We bespreken ook een aantal concrete cases en u krijgt voorbeelddocumenten mee naar huis.

Na deze opleiding:
* Kent u het verschil tussen een verkoopopdracht en een verkoopmandaat
* Weet u of er een schriftelijk contract moet worden opgemaakt
* Weet u welke regelgeving u moet respecteren wanneer uw opdrachtgever consument is.
* Weet u of u moet werken met 2 verkoopopdrachten (voor opdrachtgever-consument en voor opdrachtgever-niet-consument?)
* Kent u de modaliteiten m.b.t. het ereloon en weet u wanneer u hierop recht heeft (Bij ondertekening verkoopovereenkomst? Bij uitbrengen bod?)
* Kent u de principes van opzeg- en schadebeding en weet u wanneer deze moeten worden toegepast.
* Kent u het principe van het exoneratiebeding en kent u de toepassing ervan.
* Weet u welk contract u maakt bij co-exclusiviteit of bij opvolgende makelaarsopdrachten.
* Kent u het belang van precontractuele informatie.
* Weet u wat onder precontractuele informatie valt. Welke documenten moeten worden ingevuld én ondertekend? Wat is de herroepingstermijn en in hoeverre kan een klant hierop een beroep doen?
* Weet u welk modelcontract en welke clausules u moet gebruiken bij het afsluiten van een opdracht buiten de verkoopruimte en niet buiten de verkoopruimte.
* Kent u de meest voorkomende problemen bij het gebruik van verkoopopdrachten en –mandaten en weet u hoe de rechtspraak hierin evolueert.
WanneerBegint omEindigt omWaarDocent / Spreker
18/06/201814:0017:00LocatieROB DE KONINCK, Ardent Advocaten
 PrijsBTW
Standaardtarief € 75 21%
Voordeeltarief CIB-leden € 60 21%
Totale uren:
3 u
BIV-erkende vormingsuren:
3 u
Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. Bedienden en zaakvoerders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gratis deelnemen, maar moeten dan wel inschrijven door op de link van het Sociaal Fonds te klikken.

ORIS Webdesign & Drupal Development