Brusselse huurordonnantie vanaf 1 januari 2018 : bent u er klaar voor?

Inhoud
Brusselse huurordonnantie vanaf 1 januari 2018 : bent u er klaar voor?

“Op 1 januari 2018 treedt de Brusselse huurordonnantie in werking. Deze breidt de bestaande Brusselse huisvestgingscode verder uit.
De Ordonnantie probeert tegemoet te komen aan enkele specifieke noden van de Brusselse huurmarkt door enkele nieuwe types huurovereenkomsten in te voeren, waaronder de renovatiehuurovereenkomst, …
Nieuw is onder andere dat er bijzondere regels voor huurovereenkomsten komen voor co-housing en voor verhuur van studentenwoningen. De ordonnantie legt ook beperkingen op inzake de gegevens die aan een kandidaat-huurder gevraagd mogen worden.
Daarnaast voorziet de ordonnantie ook in een verruimde precontractuele informatieplicht die gerespecteerd moet worden en waarvan de niet-nakoming tot sancties zal leiden.
Die nieuwe regels zullen niet enkel een impact hebben op de verhuurder en de huurder, maar ook op iedereen die als tussenpersoon fungeert bij de totstandkoming van woninghuurovereenkomsten.”

In deze opleiding krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen én van de gevolgen voor uw werk als vastgoedmakelaar/-syndicus.

WanneerBegint omEindigt omWaarDocent / Spreker
18/01/201814:0017:00LocatieWILLIAM TIMMERMANS, &
DENNIS WOLLANTS,
 PrijsBTW
Standaardtarief € 75 21%
Voordeeltarief CIB-leden € 60 21%
Totale uren:
3 u
BIV-erkende vormingsuren:
3 u
Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. Bedienden en zaakvoerders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gratis deelnemen, maar moeten dan wel inschrijven door op de link van het Sociaal Fonds te klikken.

ORIS Webdesign & Drupal Development