Huis te koop onder “Vermoeden van vergunning”: Wat nu? (extra sessie)

Inhoud
Huis te koop onder “Vermoeden van vergunning”: Wat nu? (3u)

Het principe “vermoeden van vergunning” (van toepassing sinds 2009 maar nauwelijks gekend) is een alternatieve manier om te voldoen aan de vergunningsplicht. Het biedt een aantal “regularisatiepistes” waarmee u voor oudere -van vóór het in voege treden van het betrokken gewestplan in uw gemeente- onvergunde constructies de status "vergund geacht" kan afdwingen. Deze status wordt dan ook geregistreerd in het vergunningenregister.

Welke procedure moet hiervoor worden gevolgd? Is een officiële aanvraag bij de betrokken gemeente voldoende of moet u zelf bewijsmiddelen voorleggen?

Komen aan bod in deze opleiding:
- de juridische aspecten van “vermoeden van vergunning” en status “vergund geacht”
- de aanvraagprocedure
- de bewijslast
- regularisatiemogelijkheden achteraf met bijzondere aandacht voor vrijstellingen en zonevreemdheid
U krijgt een kritische benadering te horen van de mogelijke bewijsstukken én u maakt een aantal praktische oefeningen.

U hoort het: een absolute meerwaarde binnen uw takenpakket als vastgoedmakelaar!
WanneerBegint omEindigt omWaarDocent / Spreker
12/11/201914:0017:00LocatieHUGO DE CUYPER, Handhavingscoördinator Ruimtelijke Ordening Midden-Limburg
 PrijsBTW
Standaardtarief € 85 21%
Voordeeltarief CIB-leden € 70 21%
Totale uren:
3 u
BIV-erkende vormingsuren:
3 u
Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. Bedienden en zaakvoerders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gratis deelnemen, maar moeten dan wel inschrijven door op de link van het Sociaal Fonds te klikken.

Privacy beleid | Cookie beleid | ORIS Webdesign & Drupal Development