Assistentiewoningen in de praktijk van de vastgoedmakelaar en de vastgoedbeheerder

Inhoud
Assistentiewoningen in de praktijk van de vastgoedmakelaar en de vastgoedbeheerder (3u)

De verkoop en doorverkoop van assistentiewoningen is een nichemarkt waar elke vastgoedmakelaar tegenwoordig wel mee geconfronteerd wordt.

Gezien de specificiteit van de materie is het zaak om de klant goed te informeren.

In deze opleiding brengen we eerst een juridische onderbouw en kadering van de materie om dit "zorg"-vastgoed goed te begrijpen. Daarna focussen we op de praktische benadering van de verschillende, specifiek te gebruiken documenten en de bijzondere terminologie.

U krijgt een duidelijk inzicht in de rechten/plichten/kosten en lasten van assistentiewoningen zodat u in het kader van uw informatieplicht als vastgoedmakelaar uw potentiële kopers correct kan inlichten.

We benaderen ook vele praktijkvragen waarmee syndici op algemene vergaderingen worden geconfronteerd. En aangezien assistentiewoningen vaak als investering worden gekocht, besteden we eveneens aandacht aan de fiscale impact.

Na deze opleiding:
* kan u de begrippen “serviceflat", "assistentiewoning", "beheersinstantie", "woonassistent", "syndicus" en "zorgdecreet" situeren;
* kent u de toepasselijke wetgeving en doelstellingen;
* kent u de voorwaarden en gevolgen van en hebt u inzicht in de procedures van aanmelding en erkenning;
* weet u wat infrastructuur, zorg- en crisisassistentie, genotrecht en omkadering betekenen in de realisatie van een groep van assistentiewoningen;
* kent u het belang van het “mandaat van terbeschikkingstelling”, “bewoningsovereenkomst”, de “samenwerkingsovereenkomst” en de “interne afsprakennota” voor de realisatie van zo’n project;
* hebt u een idee van de fiscale gevolgen van de aankoop van een erkende assistentiewoning
* weet u hoe de verkoop en de herverkoop van een assistentiewoning verloopt en welke informatie u aan de koper moet verstrekken
WanneerBegint omEindigt omWaarDocent / Spreker
26/06/201814:0017:00LocatieYOERI NOTE, zaakvoerder Athom
 PrijsBTW
Standaardtarief € 75 21%
Voordeeltarief CIB-leden € 60 21%
Totale uren:
3 u
BIV-erkende vormingsuren:
3 u
Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. Bedienden en zaakvoerders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gratis deelnemen, maar moeten dan wel inschrijven door op de link van het Sociaal Fonds te klikken.

ORIS Webdesign & Drupal Development