Reglement van plichtenleer

Het KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (Staatsblad 18 oktober 2006) voorziet in de verplichting tot het volgen van permanente vorming. Art. 36 zegt:

"De vastgoedmakelaar besteedt de nodige aandacht aan zijn beroepsvervolmaking. De vastgoedmakelaar ingeschreven op het tableau van de titularissen moet minstens een gemiddelde van tien uren permanente vorming volgen per burgerlijk jaar, berekend over een periode van twee jaar. ... De vastgoedmakelaar zal op verzoek van de Kamer de nodige bewijzen dienen voor te leggen van de onderwerpen en de tijd die hij aan zijn beroepsvervolmaking heeft besteed."

U dient dus een totaal van 20 uren vorming te volgen over een periode van 2 kalenderjaren.

Aanbod VIVO

VIVO garandeert u dat haar opleidingen voldoen aan de vereisten van de Uitvoerende Kamer van het BIV. Stel bij VIVO uw vormingspakket samen tegen betaalbare prijzen in vergelijking met de heersende markttarieven.

Na elke opleiding bezorgt VIVO u een attest met de gevolgde lesuren.

ORIS Webdesign & Drupal Development