Bedrijfsvastgoed: waardebepalingen in de praktijk

BIV erkende uren: 18u

Inhoud

Bedrijfsvastgoed: waardebepalingen in de praktijk (18u)

Een waardebepaling van bedrijfsvastgoed wordt uiteraard op een andere manier opgemaakt dan voor residentieel vastgoed.
Voor bedrijfsvastgoed is een studie op 4 vlakken noodzakelijk: eerst en vooral moeten de referentiepunten worden bekeken. Daarnaast moet een analytische en mathematische studie worden gemaakt van het pand en moet ook nog een investeringsanalyse worden opgemaakt. Tot slot moet de te verzekeren waarde worden bekeken.
Op dag 1 krijgt u een theoretische basis aangereikt. Aansluitend wordt een pand bezocht. De deelnemers krijgen de opdracht om zelf een deel van de waardebepaling op te maken a.d.h.v. de geziene theorie. Later wordt de oefening klassikaal uitgewerkt en besproken.
Panden die aan bod kunnen komen: een kantoor, een industrieel pand, een garage, een handelspand met magazijn en atelier of winkel,…

Voorwaarde: U heeft reeds een basisopleiding Praktijkschattingen/Waardebepaling gevolgd of heeft voldoende ervaring met waardebepalingen.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs
  • Bedrijfsvastgoed

Planning

Vrijdag 03 Dec. 2021 - 10u00 - 13u00
3u Marc Beckers
Vrijdag 03 Dec. 2021 - 14u00 - 17u00
3u Marc Beckers
Vrijdag 10 Dec. 2021 - 10u00 - 13u00
3u Marc Beckers
Vrijdag 10 Dec. 2021 - 14u00 - 17u00
3u Marc Beckers
Vrijdag 17 Dec. 2021 - 10u00 - 13u00
3u Marc Beckers
Vrijdag 17 Dec. 2021 - 14u00 - 17u00
3u Marc Beckers
Deze opleiding gaat ook nog door op andere momenten.
morning-brew-7e3LI9JUVyA-unsplash.jpg
vastgoedexpertise

16 opleidingen

Docenten

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙