Opstal, erfpacht, vruchtgebruik: fiscale aspecten van zakelijke rechten en evolutie in de rechtspraak

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik: fiscale aspecten van zakelijke rechten en evolutie in de rechtspraak (3u)

We staan stil bij de fiscale invalshoek van een aantal zakelijke rechten voor het verwerven van vastgoed: vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht.

We toetsen deze aan de betrokken bepalingen van het nieuwe goederenrecht van toepassing sinds september 2021 en staan stil bij enkele bijzondere (fiscale) aandachtpunten die gelden bij de waardebepaling van (tijdelijke) zakelijke rechten.

Aansluitend bespreken we de evolutie in de rechtspraak hierrond. We wijzen op risico’s die vaak schuilen in details en formaliteiten maar die aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben.

En die moet u natuurlijk kennen om uw klanten het gepaste advies te kunnen geven.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedexperten
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Genk
Donderdag 16 Jun. 2022 - 14u00 - 17u00
3u Hanne Martens
Docenten
Boekhoudkundig.jpg
Financieel & Fiscaal

1 opleiding

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙