Lerend netwerk: Meerjarenonderhoudsplanning + conditiestaatmeting: instrument en argument onderhouds- en renovatiewerken ME?

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Lerend netwerk syndici: Meerjarenonderhoudsplanning en conditiestaatmeting: instrument en argument onderhouds- en renovatiewerken in ME? (3u)

Tijdens een ‘lerend netwerk’ komt uitwisseling rond concrete cases op de eerste plaats. De deelnemers formuleren zelf antwoorden op elkaars vragen. Eén of meerdere experten kijken toe, toetsen de voorgestelde oplossingen aan het juiste referentiekader en analyseren hun (juridische) haalbaarheid.

Deze sessie gaat dieper in op ‘de meerjarenonderhoudsplanning en de conditiestaatmeting in mede-eigendom’, een thema waar geen enkele syndicus vandaag nog om heen kan. Als syndicus bent u verplicht een reservekapitaal op te bouwen en moet u uw VME er dus van overtuigen voldoende kapitaal te voorzien voor het onderhoud van het gebouw.

Doel: vermijden van onnodige renovaties en tijdig inplannen van de nodige renovaties om ook hier weer latere onnodige kosten te vermijden.

Vragen die aan bod kunnen komen tijdens het LN:

  • Hoe gaat u vandaag om met een conditiestaatmeting van een appartementsgebouw en welke problemen ervaart u daarbij?
  • Welke analyses maakt u het best om in te schatten welke kosten op korte en middellange termijn moeten worden gemaakt?
  • Hoe bouwt u die financiële reserve het beste op?
  • Wat is een conditiestaatmeting precies?
  • Op welke manier kan een onafhankelijk deskundige (ingenieur/studiebureau/architect,…) u helpen om de AV te overtuigen van de noodzaak van onderhoud- en renovatiewerken?


Doelgroepen

  • Vastgoedbeheerders
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Hasselt
Woensdag 27 Apr 2022 - 14u30 - 17u30
3u
VIVO_Category-bouwtechnisch.png
(bouw)technisch

32 opleidingen

Anderen bekeken ook

An unhandled error has occurred. Reload 🗙