KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse overheid geeft steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap. De KMO-portefeuille is de vernieuwde en verruimde opvolger van BEA (ondernemerschapsportefeuille).

Overzicht

Subsidiëring aan te vragen per kalenderjaar
Maximaal subsidie bedrag 2500 euro
Geldigheidsperiode 1 jaar
Algemeen steunpercentage 50% met een maximum subsidie van € 45 per uur (dus 50 % van € 90)
Indienen projectaanvraag Max 2 weken na start opleiding
Betaling Max 1 maand na goedkeuring door VIVO
Wettelijk verplichte opleidingen Worden gesubsidieerd
Catering en cursusmateriaal Worden niet gesubsidieerd (opsplitsing bedragen kan u terugvinden op uw factuur van VIVO vzw)

 

 

ORIS Webdesign & Drupal Development