IN DE KIJKER

Het opbouwen van een waterdicht verkoopdossier: hoe begin je eraan? Welke documenten en attesten heb je nodig? En met welke juridische aspecten moet je allemaal rekening houden? Tijdens deze tweedelige VIVO-opleiding krijg je antwoord op al je vragen.

Verkoopdossier deel 1: Opbouw van het verkoopdossier (3u)

In het eerste deel van deze opleiding gaan we na welke documenten en attesten een waterdicht dossier moet bevatten in de verschillende fasen van de verkoop. Zo zijn er bvb. de verkoopopdracht, patrimoniumdocumentatie (KI, …), beschrijving van het goed en stedenbouwkundige informatie in de voorbereidende fase. U hoort welke documenten u nodig heeft voor de publiciteitsfase en voor de fase van de compromis. En tot slot bekijken we over welke informatie u moet beschikken, specifiek voor bepaalde types vastgoed en voor de verkoop van een verhuurd goed.

Na deze opleiding:
- weet u welke patrimoniumdocumentatie u nodig heeft om een correct verkoopdossier op te maken
- kan u de inhoud van de documenten voor het verkoopdossier interpreteren
- kent u de van toepassing zijnde wetgeving en kan u deze gebruiken in concrete situaties
- weet u welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden een vastgoedbemiddelaar in het kader van een verkoop heeft

Ook interessant voor 
- rentmeesters die occasioneel een verkoopopdracht krijgen van hun klanten.
- syndici, die geregeld te maken krijgen met de verkoop van appartementen in de gebouwen waar zij syndicus zijn en dus best op de hoogte zijn van de verplichtingen van koper en verkoper

Volg ook deel 2 van deze opleiding in de namiddag: juridische aspecten van de verkoop

Docent:

Ben Machon, vastgoedmakelaar (Antwerpen, Leuven, Turnhout, Genk)
Yoeri Note, notarieel jurist (Gent, Asse, Sint-Niklaas)
Cedric Lombaert, vastgoedmakelaar (Brugge, Oostende)

Waar en wanneer:

Turnhout

dinsdag 16 februari, 10u-13u

Gent

donderdag 18 februari, 10u-13u

Genk

dinsdag 1 maart, 10u-13u

Asse

dinsdag 1 maart, 10u-13u

Oostende

dinsdag 10 maart, 10u-13u

Sint-Niklaas

dinsdag 15 maart, 10u-13u

Verkoopdossier deel 2: Juridische aspecten van de verkoop (3u)

In het tweede deel van deze opleiding behandelen we de juridische aspecten van de verkoop: Wanneer is er sprake van een verkoop en welke elementen moet de verkoopovereenkomst bevatten? Welke verplichtingen hebben koper en verkoper? Daarna bekijken we welke opschortende en ontbindende voorwaarden kunnen worden gehanteerd in een verkoopovereenkomst. En tot slot hoort u welke verkoopbelemmeringen (recht van voorkoop, verborgen gebreken,…) zich kunnen voordoen bij de verkoop van een onroerend goed.
Schrijf ook in voor het eerste deel van deze opleiding in de voormiddag: opbouw van een onaanvechtbaar verkoopdossier.

Na deze opleiding:
- bent u in staat om een verkoop juridisch correct tot stand te brengen
- kent u de van toepassing zijnde wetgeving en kan u deze gebruiken in concrete situaties
- weet u hoe u de handelingsbekwaamheid van de contracterende partijen passend kan verifiëren en weet u welke de mogelijke onverenigbaarheden zijn
- kent u de verplichtingen van koper en verkoper
- kan u opschortende en ontbindende voorwaarden op de correcte manier toepassen
- kent u de mogelijke verkoopbelemmeringen

Ook interessant voor 
- rentmeesters die occasioneel een verkoopopdracht krijgen van hun klanten.
- syndici, die geregeld te maken krijgen met de verkoop van appartementen in de gebouwen waar zij syndicus zijn en waarvoor de notaris hen bv. contacteert in het kader van de informtieplicht

Docent:

Bart Van Baeveghem, Synergy Law (Brugge, Gent, Oostende, Sint-Niklaas, Asse)
Rob De Koninck, Ardent Advocaten (Antwerpen, Leuven, Turnhout, Genk)

Waar en wanneer:

Turnhout

dinsdag 16 februari, 14u-17u

Gent

donderdag 18 februari, 14u-17u

Genk

dinsdag 1 maart, 14u-17u

Asse

dinsdag 1 maart, 14u-17u

Oostende

dinsdag 10 maart, 14u-17u

Sint-Niklaas

dinsdag 15 maart, 14u-17u

 

 

ORIS Webdesign & Drupal Development