Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen: deel 1: wetgevend kader en werking handhavende besturen

15 juni 2021 - SF 323 - FS 323, Webinar 3u BIV: 3u Hugo De Cuyper
  • dinsdag 15 jun. 2021
    14u00 - 17u00
    Webinar

Rijksregisternummer

Contactgegevens

Gelieve een emailadres in te geven!
Gelieve uw emailadres te herhalen!
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙