Communicatietips voor de AV op afstand: do's and don'ts

11 augustus 2021 - SF 323 - FS 323, Webinar 3u BIV: 3u Greet De Baets
  • woensdag 11 aug. 2021
    09u30 - 12u30
    Webinar

Rijksregisternummer

Contactgegevens

Gelieve een emailadres in te geven!
Gelieve uw emailadres te herhalen!
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙