BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Het nieuwe goederenrecht: de impact voor elke vastgoedprofessional (3u)


Met de wet van 4 februari 2020 werd het gehele goederenrecht hervormd. Dit heeft een enorme impact op vele aspecten van het vastgoedrecht.

In het eerste deel van de opleiding gaan we o.m. in op enkele overkoepelende regels die je moet in het oog houden bij de verkoop van vastgoed of de vestiging van zakelijke rechten (beschikkingsbeperkingen, tenietgaan van zakelijke rechten en enkele nieuwe regels over overschrijvingen op het Kantoor Rechtszekerheid, bv. inzake opties en voorkeurrechten). Ook bij de wijzigingen aan de regels inzake eigendomssplitsingen wordt aandacht besteed aan de bijzonderheden die van groot belang zijn voor de vastgoedprofessional.

 

In een tweede deel worden enkele nieuwigheden toegelicht aangaande de verkrijgende verjaring: door de aanzienlijke verkorting van de termijn van de verjaring zullen bepaalde zakelijke rechten zoals eigendom en erfdienstbaarheden sneller worden bekomen. We bekijken ook de nieuwe regels rond de beëindiging van vrijwillige mede-eigendom, die een einde stelt aan de huidige controverse of en hoe (niet gehuwde) mede-eigenaars uiteen kunnen gaan wat betreft hun gezamenlijk onroerend goed.

 

Tot slot worden ook enkele nieuwigheden rond erfdienstbaarheden toegelicht. Erfdienstbaarheden kunnen voortaan niet enkel op een erf, maar ook op een gebouw worden gevestigd. De mogelijkheid om erfdienstbaarheden af te schaffen die nutteloos zijn geworden, wordt een beetje versoepeld. De regels met betrekking tot de wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg werden geactualiseerd.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedexperten
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Webinar
Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:
  • Donderdag 21 Jan. 2021 - 14u00 - 17u00
    3u Frank Burssens
Deze opleiding gaat ook nog door op andere momenten.
Juridisch.jpg
juridisch

143 opleidingen

Docenten
Profile image of Frank Burssens

Frank Burssens
Everest Advocaten

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙