BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Landpacht in een notendop (3u)


De pachtwetgeving is een complexe materie.


In deze opleiding leggen wij de nadruk op de meest voorkomende vragen en problemen bij de aan- en verkoop van landbouwgrond. Zo wordt uitgelegd wanneer de pachtwet van toepassing is en hoe het bestaan van een pacht kan bewezen worden.


U krijgt ook een overzicht van de verschillende vormen van pacht en andere contracten die een gebruiksrecht op landbouwgronden toekennen aan landbouwers. Uiteraard wordt ook ingegaan op de opzegmogelijkheden van de verpachter en het recht van voorkoop van de pachter. En wat bij overlijden, faillissement, onderpacht, pachtoverdracht of ruilpacht?


In Wallonië werd op 1 januari 2020 een nieuwe pachtdecreet van kracht. Wat zijn de voornaamste wijzigingen? En zijn de in Wallonië doorgevoerde wijzigingen toonaangevend inzake het nieuwe Vlaamse pachtdecreet dat de huidige Vlaamse regering zich voorneemt te laten stemmen tijdens de lopende legislatuur?


Kortom een boeiende opleiding voor iedereen die op één of andere manier te maken krijgt met landbouwgrond.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Webinar
Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:
  • Donderdag 28 Okt. 2021 - 14u00 - 17u00
    3u Jan De Monie
Juridisch.jpg
juridisch

31 opleidingen

Docenten
Profile image of Jan De Monie

Jan De Monie
't Landgoed Advocatenkantoor

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙