De Wet Breyne: krachtlijnen en actuele toepassingen

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

De Wet Breyne: krachtlijnen en actuele toepassingen (3u)

De Wet Breyne is de voorbije jaren niet meer ingrijpend veranderd, maar toch blijkt er nog veel onduidelijkheid te bestaan. En omdat makelaars geregeld worden ingeschakeld door promotoren die wensen op plan te verkopen, is het van essentieel belang dat ook zij de toepassing van de wet kennen. De overeenkomsten voor de verkoop op plan worden in bepaalde gevallen door de Woningbouwwet (de zgn. Wet Breyne) geregeld, een formalistische wet die de koper beschermt door aan de verkoper verplichtingen op te leggen o.m. op het vlak van informatie, verzwaarde aansprakelijkheden en het stellen van een waarborg. De praktijk wijst echter uit dat er velen aan deze wet trachten te ontkomen.
Deze cursus gaat dieper in op de krachtlijnen van de Woningbouwwet met aandacht voor actuele toepassingen ervan (opties, assistentiewoningen, …), de uitzonderingen, de positie van betrokken partijen zowel tijdens als na de uitvoering van de werken en de mogelijke aansprakelijkheden van de makelaar terzake. Telkens worden voorbeelden gegeven uit de meest recente rechtspraak.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden

Planning

Webinar
Donderdag 16 Dec. 2021 - 14u00 - 17u00
3u Frank Burssens
Juridisch.jpg
juridisch

177 opleidingen

Docenten
Profile image of Frank Burssens

Frank Burssens
Everest Advocaten

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙