Een tekstbericht te veel of te weinig: is er nu sprake van verkoop of toch niet? (webinar on demand)

BIV erkende uren: 1,5u

Inhoud

Nog niet zo lang geleden was een verkoop-aankoopovereenkomst een zuiver formeel contract.

De laatste jaren werden hierin heel wat grote wijzigingen doorgevoerd, zowel door de wetgever als in de rechtspraak.

 

De verplicht opgelegde mededelingen en de toe te voegen documenten zijn misschien niet altijd meer zo dwingend en het ontbreken hiervan heeft niet noodzakelijk de nietigheid van de verkoop tot gevolg. Daarnaast zien we een evolutie in de wijze waarop de overeenkomst zelf tot stand komt: van zuiver mondeling, over SMS naar Whatsapp,…

 

In deze opleiding gaan we in op het ontstaan en het bewijs van verkoopovereenkomsten.

 

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Vastgoedexperten
  • Bedienden

Traject modules

Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:

  • Bekijk het webinar!
    1u
Docenten
Profile image of Frank Burssens

Frank Burssens
Everest Law

Juridisch.jpg
juridisch

12 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙