Bedrijfsvastgoed: waardebepalingen in de praktijk

BIV erkende uren: 18u

Inhoud

Bedrijfsvastgoed: waardebepalingen in de praktijk (18u)

Een waardebepaling van bedrijfsvastgoed wordt uiteraard op een andere manier opgemaakt dan voor residentieel vastgoed. Voor bedrijfsvastgoed is een studie op 4 vlakken noodzakelijk: eerst en vooral moeten de referentiepunten worden bekeken. Daarnaast moet een analytische en mathematische studie worden gemaakt van het pand en moet ook nog een investeringsanalyse worden opgemaakt. Tot slot moet de te verzekeren waarde worden bekeken.

Op dag 1 krijg je een theoretische basis aangereikt. Aansluitend wordt een pand bezocht. De deelnemers krijgen de opdracht om zelf een deel van de waardebepaling op te maken a.d.h.v. de geziene theorie. Later wordt de oefening klassikaal uitgewerkt en besproken. Panden die aan bod kunnen komen: een kantoor, een industrieel pand, een garage, een handelspand met magazijn en atelier of winkel,…


Voorwaarde: Je hebt reeds een basisopleiding Praktijkschattingen/Waardebepaling gevolgd of je hebt voldoende ervaring met waardebepalingen.

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedpromotoren
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs
  • Bedrijfsvastgoed

Planning

Brugge
Donderdag 24 Nov. 2022 - 10u00 - 13u00
3u BlatonExpertises Filip Blaton
Donderdag 24 Nov. 2022 - 14u00 - 17u00
3u BlatonExpertises Filip Blaton
Donderdag 01 Dec. 2022 - 10u00 - 13u00
3u BlatonExpertises Filip Blaton
Donderdag 01 Dec. 2022 - 14u00 - 17u00
3u BlatonExpertises Filip Blaton
Donderdag 08 Dec. 2022 - 10u00 - 13u00
3u BlatonExpertises Filip Blaton
Donderdag 08 Dec. 2022 - 14u00 - 17u00
3u BlatonExpertises Filip Blaton
Docenten
morning-brew-7e3LI9JUVyA-unsplash.jpg
vastgoedexpertise

1 opleiding

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙