Conformiteitsattest en woningkwaliteitsnormen: update 2022

BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Conformiteitsattest en woningkwaliteitsnormen: update 2022 (3u)

Op 1 januari 2021 wijzigde het wetgevend kader rond de woningkwaliteitsnormen in Vlaanderen. In de nieuwe technische verslagen wordt bv. komaf gemaakt met het strafpuntensysteem, dat nu wordt vervangen door categorieën.

Er is een nieuwe benadering van de strafrechtelijke procedure en de gebreken worden anders beoordeeld.

We bekijken eerst een aantal belangrijke aspecten voor de bemiddelaar, de syndicus en de expert:

  1. Wat is het conformiteitsattest precies? Wat betekent dit precies voor de verhuur en de verkoop van een woning? Wie vraagt het aan? Procedure?,…
  2. Hoe wordt het technisch verslag opgemaakt? Welke bouwtechnische aspecten worden altijd nauwlettend beoordeeld? We overlopen het volledige technische verslag dat in 2020 werd herzien en staan kort stil bij de herwerkte lijst van gebreken, met verwijzing naar het nieuwe handboek.
  3. Welke administratieve procedure wordt door het Agentschap Wonen-Vlaanderen gevoerd m.b.t. ongeschikt- en onbewoonbaarheid? Wanneer komen zij in actie en wat zijn de gevolgen? , …
  4. Welke strafrechtelijke procedure voert de Vlaamse Wooninspectie bij een inbreuk op de woningkwaliteitsvereisten? Wanneer treden zij op? Quid principe herstelvordering en gevolgen bij veroordeling? Wat bij de verkoop van een goed met herstelvordering/veroordeling (akteclausules), onderscheid kamer – zelfstandige woning, …?

Doelgroepen

  • Vastgoedbemiddelaars
  • Vastgoedbeheerders
  • Bedienden
  • BIV-stagiairs

Planning

Maandag 10 Okt. 2022 - 10u00 - 13u00
3u
Docenten
Profile image of Joris Breugelmans

Joris Breugelmans
commercieel directeur BTV

Juridisch.jpg
juridisch

127 opleidingen

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙